Fastighetsförvaltning

Hammar Kontor & Förvaltning förvaltar idag 400 lägenheter och lokaler för flera mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Har du hyresfastigheter skriver vi ut hyreskontrakt för bostäder och lokaler. Vi hyresaviserar och ser till att pengarna kommer in till ditt konto, skickar betalnings­påminnelser, inkassokrav och går vidare till Kronofogdemyndigheten om inte hyresgästerna betalar i tid.

Vi sköter även hyresgästregister, hyresgästkontakter och hyreshöjningar. Vid behov kan vi hjälpa till med visning och uthyrning av bostäder och lokaler.

Behöver du hjälp med fastigheternas bokföring står vi till tjänst med detta. Sköter du bokföringen själv får du konterade verifikationer för din bokföring varje månad gällande aviserade- och inbetalda hyror.

Kontakta oss gärna för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Se nedan länkar till fastighetsägare.