Redovisningstjänster

Hammar Kontor & Förvaltning erbjuder dig som kund ett stort utbud av tjänster efter ditt företags speciella behov. Kontoret ligger mitt i Trollhättans centrum. Vill du ha hjälp på ditt eget kontor går det också bra.

Den löpande redovisningen innebär kontering och registrering av de verifikat du lämnar in. Vi gör avstämning av respektive balanskonton och upprättar skattedeklaration (mervärdesskatt och sociala avgifter).

Du får en balans- och resultatrapport varje månad på papper eller via e-post.

Vi skriver ut och skickar dina kundfakturor och ser till att pengarna betalas in till ditt konto (kundreskontra). Vi betalar dina leverantörsfakturor i tid (leverantörsreskontra). Har du anställda räknar vi ut och betalar deras löner.

Vi håller ordning på dina anläggningstillgångar, gör kontrolluppgifter för anställda och rapporterar till Fora.

Vid bokföringsårets slut gör vi årsbokslut och årsredovisning. Har Du ett aktiebolag samarbetar vi med din revisor. Vi gör deklarationer för dig och ditt bolag. Deklarationerna skickar vi till Skatteverket och ger dig en skatteberäkning av årets skatt.

Kontakta oss gärna för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig med.